pondelok 9. januára 2017nedeľa*chvilky*prechádzka*zima*mínus moc*do krmelca*chlebík pre kopýtka*všetko mrzne*ruky*nohy*tlapky*tiene*
všetko má čapice*oblečky*chvilky mrazivé*
tiché*radostné ..*


******3 komentáre: