štvrtok 27. augusta 2015Prázdniny, chvilky, radosti, oka.mihy ..navždy schované  
Zostal tu po nej 
Obláčik vône
a kytička kvetov.
Na pár chvíľ
odniesla ma
Tam
do iných sfér
do iných svetov.
Tajomný, 
malý Tvor
so srdcom obra.
V jej blízkosti 
niet pochyby ..
..svet je miesto
plné dobra.

Ulečku, ďakujeme 
pondelok 17. augusta 2015