piatok 24. októbra 2014
Len si tak kreslím.. 
a teším sa z jesene.
°°°
                                  °°°

utorok 14. októbra 2014Keď zľahúčka padajú k zemi
Takmer nepočuť 
Že tu sú.
Farebné, pestré.
O chvíľu budú holé 
Stromy
A snehy biele 
Ich do rozprávky
Odnesú

*
*
*nedeľa 12. októbra 2014


°°°
Viac ako tvor mestský, som tvor prírodný. Milujem chvíle, keď kráčam tichou krajinou, s tichou štvornohou spoločníčkou, s tichým Jo. Vzácne chvíle. Pre mňa jedny z najvzácnejších. Napriek ich každodennosti. 
Byť sama sebou, sama so sebou, cítiť blízkosť blízkych, vdychovať vôňu sveta. Toho naozajstného, toho skutočného. A iba tak obyčajne byť. 
Všetko okolo je toľko krásne. Inšpirujúce, obohacujúce, tiché.. Vychutnávajúc si svet, zatváram myseľ. 
Srdce je doširoka otvorené. 

*
*
*

.jesennou krajinou, spolu