nedeľa 12. októbra 2014


°°°
Viac ako tvor mestský, som tvor prírodný. Milujem chvíle, keď kráčam tichou krajinou, s tichou štvornohou spoločníčkou, s tichým Jo. Vzácne chvíle. Pre mňa jedny z najvzácnejších. Napriek ich každodennosti. 
Byť sama sebou, sama so sebou, cítiť blízkosť blízkych, vdychovať vôňu sveta. Toho naozajstného, toho skutočného. A iba tak obyčajne byť. 
Všetko okolo je toľko krásne. Inšpirujúce, obohacujúce, tiché.. Vychutnávajúc si svet, zatváram myseľ. 
Srdce je doširoka otvorené. 

*
*
*

.jesennou krajinou, spolu
 2 komentáre: